Hoppa till sidans innehåll

Förebyggande säkerhetsarbete


Säkerhetsregler vid Heda Ridklubb

1. Allmänt

För trivselns skull och för allas säkerhet är det mycket viktigt att du följer de regler, rutiner och policys som gäller på Heda Ridklubb!
Uppträd alltid lugnt och tyst och spring inte i stallet eller på läktaren. Tänk på att det är många barn i stallet vid lektionsbyte och att detta medför en ökad olycksrisk. Föregå alltid med gott exempel och visa hänsyn!
För mer utförliga säkerhetsregler för ryttare och hästägare hänvisas till Ridsportförbundets dokument "Säker med häst”. Personal hänvisas också till Heda Ridklubbs arbetsmiljöpolicy, tillämpliga lagar, regler och rutiner.
Anläggningen är rökfri. Rökare hänvisas till anvisad plats.

2. Stallet

Hästarna
Gå endast in till en häst om du har något ärende, t ex sköta eller sadla för lektion. Vid all hantering ska ridskolehästar stå uppbundna, även den snällaste hästen kan bli skrämd.
Häst som lämnas ensam i box eller spilta med utrustning ska vara uppbunden, med tyglarna fastsatta så att olycksrisken minimeras.
Led alltid hästen med grimma och grimskaft eller träns.
Avtagning av täcken sker bakifrån och fram, påsättning framifrån och bak (med början med bogspännet)
Hästar får inte lämnas lösa i boxen med dörren öppen. En skottkärra räknas inte som dörr. Boxdörren får inte stängas när du befinner dig inne hos en häst. Även den snällaste hästen kan bli skrämd.
Lös grimma får, av säkerhetsskäl, inte lämnas inne i boxen.

Fodring
När hästarna fodras vill de inte bli störda. Det är inte tillåtet att ge ridskolehästarna foder utan lov.

Stallgången
Var sak på sin plats så plocka undan det du använt. Lämna inte utrustning, grepar, kärror med mera som kan blockera stallgången.

Sadelhängare ska vara nedfällda när de inte används.
Sopa utanför boxen eller spiltan när du mockat eller släppt ut hästen.

Utrustning
Täcken och annan utrustning ska förvaras på boxdörrarna eller på spiltlängornas gavlar. Grimma och grimskaft ska finnas på krokar utanför boxdörrarna eller på särskild avsedd plats.

Hagsläpp
Vid in- och utsläpp i hagar ska avspärrning med lina ske på anvisad plats och göras under överinseende av personal. Undantaget in- och utsläpp i hagar då hästarna leds en och en under överinseende av ansvarig person.

3. Ryttaren

Ridhjälm
Alla ryttare ska använda godkänd ridhjälm. För ridskoleelever finns hjälmar att låna. Observera vikten av att dessa är av rätt storlek och väl fastsatta.

Skor
Stövlar eller skor (gärna i kombination med shortchaps) med klack ska användas vid all ridning. Låga skor där kanten upptill inte täcks av shortchaps samt skor med en tjock och bred gummisula ökar risken att fastna med foten i stigbygeln vid fall.

Handskar
Rekommenderas vid ridning och annan hästhantering. Linda aldrig tygel, longerlina eller grimskaft rund handen då detta kan leda till svåra hand- eller fingerskador om hästen försöker slita sig.

Skyddsväst
Skyddsväst kan användas oavsett om man är lektions- eller tävlingsryttare. Västen skall vara CE –märkt och får inte vara för stor.
Ryttare till och med 18 år ska använda skyddsväst vid hoppträning. För ridskoleelever finns västar att låna.

4. Ridhusen

Dessa regler gäller under ridlektion (om inte ridläraren ger andra instruktioner) och vid självständig ridning:

 • Knacka och invänta svar innan du öppnar och går in. Vid lektion väntar du på att bli insläppt efter klartecken från ridläraren.
 • Led hästen på spåret
 • Då häst leds i ridhus ska träns alltid användas
 • Upp- och avsittning före och efter lektionen sker på medellinjen.
 • Vid ridning i båda varven, håll till höger.
 • Skritta innanför spåret, övriga gångarter på fyrkantsspåret.
 • Ryttarna på volten lämnar företräde för ryttarna på fyrkantsspåret.
 • Gör halt i mitten av en volt.
 • Upp- och avsittning sker i mitten av en volt för att inte hindra andra ridande.
 • Rid aldrig i bredd och se upp för andra ryttare.
 • Behöver du leda din häst, håll dig innanför spåret för att inte hindra övriga ryttare.
 • Använd inte spö och smacka inte när du är nära någon annan.
 • Hindermaterial och koner ska plockas bort direkt efter användning om inte ridlärare eller ridinstruktör säger annat.
 • Mocka efter dig.
 • Inga hundar, barnvagnar eller små barn får vistas i ridhuset.
 • Mobiltelefon (inkl. hörlurar) får inte användas i ridhuset vid hantering av häst.

5. Uteridning

Ridning utomhus utanför utebanorna på ridskolans hästar sker efter överenskommelse med ridskolechefen.
Vid ledande av häst utomhus, till och från hage undantaget, ska träns användas.
Reflexer ska användas på både häst och ryttare om det är mörkt eller om det föreligger risk för skymning innan hemkomst.
Vid ridning på privata hästar ansvarar hästägaren att ovanstående uppfylls.

6. Spolspilta

Spolspilta används ändamålsenligt, inte som uppställningsplats. Sopa och ta upp sand och gödsel efter dig.
Häst som står i spolspiltan ska ha grimma och vara uppbunden i avsedda fasta grimskaft.

7. Hagar

Lämna inte någon häst ensam ute. Du som tar in den näst sista hästen tar även in den sista. Besökande hästar får inte släppas ut i hagar utan ridskolechefens medgivande.

8. Foder

Foder ska förvaras på avsedd plats i foderkammaren eller grovfoderrummet.
Släng tomma säckar, plast och balsnören i avsedda soptunnor.

9. Bilar och trafik

Parkering av bilar får endast ske på parkeringen vid infarten till anläggningen. Under tävling eller andra arrangemang kan parkering hänvisas till andra platser. Bilar får inte parkeras på stallplan där in- och utpassering av hästar till stall, ridbanor och ridhus sker.
Parkering av hästsläp tillhörande uppstallade på Heda Ridklubb sker på avsedd plats på inre stallplanen.
Vid ur- och ilastning får bil och hästsläp eller hästbuss tillfälligt stå på annan plats inom anläggningen, men efter utförd lastning ska fordonet omedelbart flyttas till avsedd plats.
All fordonsframförande sker med stor försiktighet och med hänsyn till att barn och hästar vistas i och kring parkeringen. Max hastighet på parkeringen är 20 km/h.

10. Besökande hästar

Besökande hästar får inte släppas ut i hagar utan ridskolechefens medgivande.
Hästar ska alltid lastas ur och i med huvudlag med bett eller motsvarande, exempelvis grimma med kedjegrimskaft under hakan.
Mocka efter din häst på parkeringen och i ridhusen.

11. Lastning

Hästar ska alltid lastas ur och i med huvudlag med bett eller motsvarande, exempelvis grimma med kedjegrimskaft under hakan.

12. Tävling

Alla arrangemang i Heda Ridklubbs anläggning lyder under ridsportförbundets regler. Utöver vad som angetts ovan gäller dessutom följande specialregler i samband med tävlingar.

Hästar
Alla hästar som ska vistas på ridanläggningen ska vara vaccinerade mot hästinfluensa. Vid all hantering av hästen på tävlingsområdet, ska den ledas i huvudlag med bett eller motsvarande.
Hästar får bara vistas på av arrangören anvisade platser och hästar och publik ska alltid hållas åtskilda.
När en tävlingsklass pågår bör endast hästar som tävlar i den aktuella klassen vistas i närheten av tävlingsbanorna.

Ryttare
Hjälm alternativt huvudbonad tillåten enligt TR skall bäras vid all ridning, och rekommenderas även vid hantering på marken av unga hästar eller andra hästar där det anses nödvändigt.
Anläggningen är rökfri. Rökare hänvisas till anvisad plats.

Ridhuset och ridbanorna
Vid framridning ska endast de personer som direkt behövs där vistas i ridhuset. Övriga hänvisas till läktare och åskådarplatser.
Täcken, jackor och dylikt får inte lämnas på sargen, marken eller uppstigningpallen i ridhusen.

Anläggningen utomhus
Parkering av transporter/hästbussar ska ske på anvisad plats. Gästande hästar får inte släppas ut i hagar.
Deltagande eller medföljande som inte följer lokala anvisningar, TR eller av Heda Ridklubbs utsedda funktionärers anvisningar, riskerar avstängning från Heda Ridklubbs arrangemang.

13. Uppföljning av säkerhetsarbetet

Samtliga tillbud ska registreras i Heda Ridklubbs tillbuds- och olycksrapportering som sammanställs årsvis för uppföljning, nya riskbedömningar och framtagande av handlingsplaner för att på så sätt ständigt förbättra säkerheten på Heda.
Allvarliga olyckor och tillbud följs upp omgående och när personal är inblandad ska även anmälan göras till Arbetsmiljöverket.
För agerande i samband med allvarlig olycka eller annan kris, se Heda Ridklubbs krishanteringsplan.

Uppdaterad: 21 NOV 2018 20:58 Skribent: Ulrika Falk
E-post: Adressen Gömd

Postadress:
Heda RK - Ridsport
Kungsbro Gård 2
58577 Vreta Kloster

Kontakt:
Tel: 01360708, 0733641487
E-post: This is a mailto link

Se all info


Heda Ridklubb är ett "Schysst stall", mot sexuella trakasserier i hästnäringen.Olycksfallsförsäkring hos Folksam

Vi samverkar med SISU